Orno Polska Oprawa Ogrodowa Onyx Led 14W Z Czujnikiem Ruchu Pir

25.83

Opis

Oprawa ogro­dowa ONYX LED 14 W z czuj­ni­kiem ruchu PIRGłówne cechy pro­duktuOprawa ogro­dowa cha­rak­te­ry­zuje się wysoką trwa­ło­ścią i jako­ścią. Umiesz­czona na ele­wa­cjach budyn­ków czy beto­no­wych ogro­dze­niach w ogro­dach two­rzy wyjąt­kową scenę świetlną. Zasto­so­wane nowo­cze­sne diody LED SMD gwa­ran­tują dużą ener­go­osz­częd­ność i długą żywot­ność urzą­dze­nia. Wypo­sa­żona w czuj­nik pasyw­nej pod­czer­wieni, który reaguje w chwili poja­wie­nia się ruchu w polu detek­cji, a czuj­nik zmierz­chowy (w zależ­no­ści od usta­wień) załą­cza oświe­tle­nie tylko wtedy gdy jest taka potrzeba. Poten­cjo­me­try do regu­la­cji: czasu świe­ce­nia i czu­ło­ści natę­że­nia świa­tła. Mate­riał: pod­stawa two­rzywo sztuczne, klosz poli­wę­glan (PC), nie­tłu­kący, mleczny.Infor­ma­cje ogólneNapię­cie zasi­la­nia: 230V~, 50HzŹró­dło świa­tła: LED SMDMax. moc źró­dła świa­tła: 14WWspół­czyn­nik odda­wa­nia barw Ra/CRI:: > 70Stru­mień świetlny: 1000lmTem­pe­ra­tura bar­wowa: 4000KMate­riał klo­sza: poli­wę­glanSto­pień ochrony: IP54Kolor: czarnyWymiary (szer. /wys. /gł. [mm]): Ø215 / 80Ste­ro­wa­nie czuj­ni­kiem ruchu: takTyp czuj­nika: PIRKąt widze­nia: 120st.Zasięg detek­cji: 8mRegu­la­cja natę­że­nia świa­tła LUX: takZakres regu­la­cji natę­że­nia świa­tła LUX: Regu­la­cja czasu świe­ce­nia TIME: takZakres regu­la­cji TIME: min. 10 SEK. ± 5 SEK.; max. 5 min. ± 1 min.Regu­la­cja zasięgu detek­cji SENS: nieOrno oprawa ogro­dowa ONYX LED 14 W z czuj­ni­kiem ruchu PIR OR-OP-6071LPMR4…

 

Orno

Oświetlenie zewnętrzne i ogrodowe

wte
, płyta montażowa do rozdzielnicy
, przekaźnik z opóźnionym wyłączeniem
, ral7035
, legnics
, oprawa led uliczna
, wyrzut spalin przez ścianę przepisy
yyyyy